Trobades d’alt valor afegit amb les Top Management Meetings

DESTACAT
17/11/20
444
0

El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) posa en marxa els Top Management Meetings, una reunió mensual d’alt valor afegit que acull els gerents, CEOs i directors de les empreses sòcies del clúster per debatre sobre el present i el futur del sector de l’automoció a Catalunya.

El president del CIAC, Josep Maria Vall, com el Clúster Mànager, Josep Nadal, van liderar la trobada on també hi van ser presents una quarantena de representants d’empreses del sector. Un dels primers temes de debat va ser la previsió de vendes del 2021. Davant del mal que ha fet la pandèmia al sector, aquest està fent un esforç per recuperar la normalitat i fins i tot s’apunta a un lleuger increment de vendes respecte aquest 2020. En la mateixa línia, s’han explicat quines són les dades de producció previstes a nivell mundial, europeu, espanyol i català fins el 2023.

Els fabricants també han estat un dels eixos de la reunió i també s’ha posat damunt la taula la previsió de producció fins el 2023 i el llançament a Europa dels nous models de les principals marques.

Un altre dels elements que han centrat el debat ha estat el manteniment de les plantilles de treballadors. En aquest sentit, hi ha una clara previsió de contractació que defineix dos perfils d’empresa. La que durant el 2021 anirà recuperant els llocs de feina que havia perdut durant aquest any, i la que ha pogut mantenir la plantilla i té intenció d’incrementar-la entre un 5 i un 10% en els propers mesos.

Precisament, respecte als nous perfils professionals s’ha detectat una clara necessitat de digitalització i professionals polivalents. També és interessant que les empreses del sector estan fer una aposta pel talent intern i activen programes de reskilling o reciclatge intern per dotar als treballadors de noves habilitats.

També es van parlar dels projectes tractors proposats pel CIAC a la Generalitat de Catalunya i destinats als fons de reconstrucció europeus

Comentaris