ITINERARI FORMATIU PILOT - AUTOMOTIVE DIGITAL FUTURE

DESTACAT
6/6/21
512
1

El Centre Tecnològic Eurecat - Eurecat Academy, el Consorci de Fromació Professional d'Automoció i el Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya us presentem un itinerari de perfils professionals: Automotive Digital Future, tendències disruptives del sector d'automoció.

Un itinerari formatiu que es desenvolupa amb metodologia online tutoritzat, i està dissenyat per fomentar la transformació competencial i actitudinal dels alumnes, a través de coneixement tecnològic pioner, d'activitats transversals, sessions tecnològiques tecnològiques síncrones, sessions pràctiques i un seguiment de tot el procés d'aprenentage.

Aquest itinerari té una durada de 31 setmanes, amb una dedicació aproximada per alumne de 6 hores setmanals. Té una modelitat de Curs Blended Online (Autoformació Tutoritzada i Sessions Síncrones Online).

S’organitza en 6 Mòduls Formatius i Activitats Complementàries:

  • Tecnologia, talent i transformació a l'era digital
  • Intel·ligència Artificial i tecnologia de dades
  • Tendències de producte i servei.
  • Materials avançats
  • Sistemes intel·ligents per a la manufactura
  • Nous models de mobilitat elèctrica i sostenibilitatSi a la vostra empresa treballeu en àmbits tècnics o de producció en el sector de l’automoció, Apunteu-vos al itinerari formatiu pilot promogut i subvencionat per el Consorci de F.P. d’Automoció i exclusiu per a les empreses sòcies del CIAC: Automotive Digital Future, tendències disruptives del sector d'automoció!

La indústria està en un procés de canvi de paradigma i precisament aquest projecte aborda aquesta transformació i adaptació en clau de capital humà.

Podeu trobar més informació: enllaç Automotive Digital Future

Comentaris

Xavier Farell Garrigós (Universitat de Vic - UCC) 30/4/21 https://www.linkedin.com/in/xavier-farell/?locale=en_US
Molt bona iniciativa