Agraïment - Webinar Estalviar en la Factura d'Energia amb les Noves Regulacions

JORNADES PELS SOCIS
12/5/21
40
0

Benvolgut/da {name},

Des del CIAC mostrem l'agraïment per l'assistència i la participació en el Webinar Estalviar en la Factura d'Energia amb les Noves Regulacions realitzat el dimecres, 12 de maig. En cas de no haver pogut assistir-hi, pots visualitzar la gravació aquí.

A continuació podreu trobar tot el material relacionat amb la sessió:

Estalviar en la Factura d'Energia amb les Noves Regulacions


En aquest enllaç podràs trobar:

 • Les presentacions de la sessió
 • La gravació de la sessió

Del tractat durant la sessió destacar els següents punts:

BLOC 1: Context energètic actual

 • L'1 de juny entraran els nous costos regulats de la reforma energètica.
 • Aquests costos es divideixen per primera vegada en peatges (transport i distribució) i càrrecs (altres costos de sistema).
 • Aquesta reforma afecta tots els consumidors (llars i indústria).
 • En còmput global la reforma significa una pujada de l'6,6% sobre el cost total de la factura entre els diferents canvis encara que depèn molt de la manera de consumir de cada indústria:
  • Canvien els calendaris per períodes i els tipus de tarifa pujant les hores més cares i de major consum
  • Es duplica el cost regulat de el terme d'energia
  • Baixa el cost per potència contractada, però estarem obligats a contractar més si volem evitar incórrer en els sobrecostos dels excessos de potència ja que pràcticament es dupliquen.
 • És molt important tenir en compte els següents aspectes:
  • Avaluar la idoneïtat de la potència contractada i optimitzar-com més aviat, per no incórrer en altres sobrecostos
  • Avaluar com més aviat amb la nostra comercialitzadora com repercutiran aquests canvis en la nostra oferta, és a dir, si seran capaços de desgranar cost per cost de la nostra oferta i aplicar-nos NOMÉS els canvis o si per contra ens fan una nova oferta perdent la competitivitat que haguéssim pogut guanyar (o no) en el contracte actual.
  • Analitzar la generació de capacitiva ja que tot i que encara no va a penalitzar és probable que sí ho faci properament i convé saber si tenim i com hem d'actuar en el cas que comenci a penalitzar.

BLOC 2: Tipologies de contractació

En aquest context cobra molta més importància si cal definir una estratègia de contractació adequada i saber negociar-la. Ja es disposen d'eines com els tenders digitals que aporten total transparència, flexibilitat, i traçabilitat a la contractació.

Entre els tipus d'estratègia tenim:

 • Preu fix. Cost estable i facilitat pressupostària, però poca capacitat de maniobra sobre el preu, risc en el tancament i manca de transparència.
 • Preu indexat. Preu variable d'acord amb el comportament de l'Mercat. Sense estabilitat pressupostària però més transparent, i elimina el factor de risc en el tancament.
 • Compra Directa / Representació. Elimina el factor dependent de les comercialitzadores i els sobrecostos que repercuteixen a consumidor, i és ideal per reduir el cost energètic eliminant completament el risc en el tancament i genera un important estalvi en el cost d'energia accedint a altres mercats inaccessibles per altres vies ( evolució de la demanda, XBID amb preus fins i tot negatius en algunes hores ...). Aporta total transparència, però requereix també de major càrrega administrativa.

BLOC 3: Integració renovable

És l'era de el CO2 i també es pot aprofitar per reduir els costos i avançar en l'objectiu OBLIGATORI de la descarbonització, amb eines com:

 • PPA financers amb productes renovables (en els quals Espanya destaca com a millor país per portar-los a terme) que generen estabilitat i competitivitat en el preu.
 • Instal·lacions d'autoconsum. Generen estalvi directe dels costos ATR i per tant s'eliminen els sobrecostos que suposa la reforma energètica de l'1 de juny al volum de l'energia autoconsumida.

Si teniu algun dubte, qüestió o suggeriment, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Una abraçada,

Ona Rocamora Badia
Project Manager

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
m: +34 676 714 522
ona.rocamora@ciac.cat
www.ciac.cat


INFORME MENSUAL AUTOMOCIÓ

En el següent document podeu veure els informes mensuals d'automoció del CIAC:


Comentaris