CIAC - Central de Compres

JORNADES PELS SOCIS
27/4/17
217
0

Bon dia {name},

Et convidem el proper 24 de maig a les 9:15 a assistir a l'esdeveniment de la Central de Compres del CIAC.

Lloc: CIAC - Passeig de Gràcia 129, Barcelona

Seguidament els descomptes negociats pels nostres socis fins a la data:

A continuació, la corresponent ordre del dia:

09.15h Benvinguda
09.30h Resultats de les negociacions fetes fins al moment i operativa de la central de compres del CIAC
09.45h Cas d'èxit de l'Empresa núm. 1
10.05h Cas d'èxit de l'Empresa núm. 2
10.25h Factors claus per reduir costos en les negociacions d'energia, telefonia, material d'oficina, gasos industrials, etc.
10.50h Precs i preguntes
11.00h Tancament
11.05h Café Networking

Per a fer la INSCRIPCIÓ, accedir al següent enllaç.

Per a qualsevol altre dubte, restem a la seva disposició.
Atentament,

Carolina Trinidad
Projectes

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
projectes@ciac.cat
www.ciac.cat

Comentaris