Altres ajuts a nivell estatal i regional d'interès per al sector de l'automoció (Centres de treball fora de Catalunya)

NOTIFICACIÓ CIAC
2/2/18
302
0

En aquest apartat podeu trobar altres ajuts públics a nivell nacional i regional en vigor relacionades amb el sector de l'automoció per a centres de treball fora de Catalunya que puguin ser del vostre interès.

Comunitat Valenciana

Ajuts en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per a l'exercici 2018

Concessió de subvencions en els següents àmbits:

* Valorització i transferència de resultats de recerca a les empreses.
* Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses i doctorands empresarials.
* Impuls a la Compra Pública Innovadora (CPI).
* Projectes estratègics en Cooperació.
* Consolidació de la cadena de valor empresarial.
* Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació.

Per a més informació:València

Astúries

1) Concessió de subvencions dirigides a empreses per al desenvolupament de projectes de R+D+i en el marc de l'estratègia Astúries Ris3 - INNOVA-IDEPA.
Es recolzen els següents projectes de R+D+i:

  • Projectes de desenvolupament experimental
  • Projectes d'innovació en matèria de proceso

Realitzats tant INDIVIDUALMENT com en COL·LABORACIÓ.
Per a més informació: Astúries

2) Concessió de subvencions dirigides a l'execució de projectes de R+D al Principat d'Astúries per a l'exercici 2018 (Programa RIS3-Empresa)
Les ajudes, en règim de concurrència competitiva, recolzen a empreses que duguin a terme projectes de R+D al Principat d'Astúries, devent els projectes enquadrar-se en les categories de Recerca Industrial, Desenvolupament Experimental o Estudis de Viabilitat, i tenir com a finalitat l'obtenció de nous productes, processos o serveis nous o millorats i enquadrar-se en els camps d'especialització definits com a prioritaris en l'Astúries RIS3, podent realitzar-se individualment o en col·laboració i desenvolupar-se en dues modalitats, directament per l'empresa o subcontractats íntegrament a un proveïdor extern de R+D.

Per a més informació: Astúries

Castella i Lleó

1) Subvencions per finançar projectes empresarials d'inversió de les PIMEs: Ajuts destinats a promoure la creació d'empreses i el desenvolupament de la competitivitat i la consolidació del teixit empresarial mitjançant el foment de la inversió, així com la creació d'ocupació i/o el manteniment de llocs de treball vinculats a aquestes actuacions.

Per a més informació: competitivitat

2) Subvencions dirigides a Plans Estratègics d'empreses en matèria de R+D per a Grans Empreses i PIMEs
3) Ajuts per a projectes de R+D individuals i en cooperació per a PIMEs i midcaps

Per a més informació: projectes de R+D

País Basc

Programa Basque Industry 4.0 per al 2018 (ampliat el termini de presentació fins al 06.09.2018)

Ajuts destinats a recolzar projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental que abordin la Transferència de Tecnologia de «proveïdors tecnològics» cap a empreses industrials manufactureres, en l'àmbit de les TEICs (Tecnologies de l'Electrònica, la Informació i les Comunicacions) aplicades a la Fabricació Avançada, que tinguin un efecte de demostració i que permetin per tant accelerar la transferència al mercat dels resultats dels projectes de R+D en TEICs.

Per a més informació: basque industry 4.0

Cantàbria

Subvencions a actuacions d'energies renovables i estalvi i eficiència energética - Energies renovables: Solar tèrmica de baixa temperatura, Solar fotovoltaica, Minieòlica, Biomassa tèrmica, Geotèrmia. Estalvi i eficiència energética: Renovació d'instal·lacions d'il·luminació per tecnologia led i sistemes de control i regulació de la il·luminació que es trobin en funcionament, Punts de recàrrega de vehicles elèctrics, Microcogeneració.(en vigor)

Per a més informació: Eficiència Energètica

La Rioja

1) Subvencions a projectes d'inversió per a la millora de la competitivitat - Programa d'adquisició de sòl en polígons industrials. Programa de projectes d'inversió promoguts per a petites i mitjanes empreses (PIME), o per a Grans Empreses (en vigor).

Per a més informació: Millora Competitivitat

2) Ajuts per a projectes d'inversions, projectes de R+D+i, projectes d'innovació en estructures de Gestió i Tecnologies, estructures i sistemes TIC i Indústria connectada 4.0, Programa de Disseny de Producte, projectes per a la promoció de les energies renovables, l'estalvi i eficiència energética i la protecció del medi ambient etc...(en vigor)

Per a més informació: més ajuts

Galicia

Programa Indústries del futur 4.0. Aquest programa, inclòs en el pla d'acció de la RIS3 Galícia, té per objectiu el foment de la inversió privada per al finançament de la innovació a través del suport a grans projectes empresarials de R+D+i de caràcter estratègic per al teixit industrial gallec, centrats en el desenvolupament de tecnologies industrials clau per aconseguir un model productiu innovador. Aquests projectes hauran d'estar en línia amb les tendències internacionals de la fàbrica del futur, fàbrica intel·ligent i de la indústria 4.0.

Per a més informació: indústries del futur 4.0

Comentaris