Segon Workshop d’Innovació de Producte al CFPA

DESTACAT
7/7/22
401
0

El Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell ha acollit el segon Workshop d'Innovació de Producte del CIAC amb la presència d'Advanced Nanotechnologies, ARaymond Tecniacero, Gestamp, DOGA, Estamp, Meleghy Automotive, MMM, Relats, Rimsa, Rovalma, TAG Automotive, Fi Group, Aubay, Eurecat, Sisteplant i FeedBackGround.

Per focalitzar el tema del workshop s'han recordat les definicions amb les que es treballen com a guia. La primera, i segons el Clúster de Materials Avançats, es consideren materials avançats aquells que, respecte als convencionals, aporten propietats superiors com ara tenacitat, duresa, durabilitat, elasticitat... El desenvolupament de materials avançats pot conduir al disseny de nous productes i permetre la producció amb nous sistemes de producció o processos en millora continua. La segona definició que es té en compte per avançar en el workshop és la d'IDOM: "un material avançat és aquell que aporta valor afegit gràcies a una innovació tecnològica i/o funcional".

Les empreses ponents, com el Clúster de Materials Avançats, Eurecat, Rovalma o Relats han explicat diferents projectes i casos d'èxit. Una de les principals conclusions és que hi ha molt camí per explorar ja que, per exemple, el Clúster MAV ha mostrat projectes molt interessants dins l'àmbit de la mobilitat. Eurecat, entre els diferents projectes que ha presentat, cal destacar el desenvolupament de peces híbrides metall-plàstic que utilitzen per incrementar la cadència productiva.

L'empresa Rovalma ha mostrat el desenvolupament de nous acers que redueixen el temps de cicle d'estampació en calent i d'injecció d'alumini de peces d'automoció. L'alta conductivitat tèrmica és la principal propietat que aporta aquest material avançat respecte els acers tradicionals o convencionals. També s'ha explicat el treball que fan per evolucionar la impressió 3D en acer.

Per tancar la part expositiva, Relats ha posat el focus en les normatives i com s'hi adapten, ja sigui en compatibilitat electromagnètica, el Advanced Driver Assistance System i la protecció dels humans davant l'exposició continuada a camps magnètics.

Després de les presentacions de les empreses i organitzacions ponents, s'han destacat els elements on s'ha de focalitzar el debat en el sector de l'automoció:
Menys pes.
Menys consum.
Més seguretat.
Més funcionalitats.
Millor formabilitat.
Màxima reciclabilitat (economia circular).
Més energy storage per unitat de pes i de volum (en el cas específic del vehicle elèctric).
Compliment de lleis i de normatives.
Atenció al preu (en cas de producció en massa).

Finalment, a la taula rodona s'ha plantejat algun dels reptes que proposa el camí cap a l'electromobilitat, com la paradoxa de buscar la reducció de pes dels vehicles però incrementar el de les bateries elèctriques per assegurar una major autonomia. El vehicle autònom també ha estat present en el debat, ja que els nivells 4 i 5 d'autonomia demanden l'error zero, és a dir, que no hi hagi errades íntrínseques (del mateix dispositiu), ni extrínseques (per problemes externs com, per exemple, la brutícia). Per altra banda, relacionat amb la legislació, s'ha parlat d'Euro VII, normativa que introdueix limitacions d'emissions, és a dir, despreniment de partícules en elements de desgast com els discos de fre o els pneumàtics. Sobre el primer cas, s'estan provant amb èxit la projecció de revestiments via làser d'alta velocitat.

Comentaris