Programa INNOGLOBAL 2018 - 2ª convocatòria publicada

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
8/6/18
222
0

Ajuts destinats a fomentar la cooperació internacional empresarial en matèria de recerca i desenvolupament per a empreses espanyoles integrants de consorcis internacionals que participin als programes internacionals.

Es finançarà la participació de les empreses espanyoles integrants de consorcis internacionals que participin als programes internacionals.

Els projectes objecte d'ajut seran projectes de R+D, en la modalitat de projectes individuals, i podran incloure activitats de recerca industrial i/o desenvolupament experimental.

Haurà d'acreditar-se així mateix el caràcter internacional dels projectes.

Mes informació al Link: Programa INNOGLOBAL

Comentaris