"Acreditació de Competències i Certificats de Professionalitat"

PROJECTES
15/5/17
238
0

Benvolguts,

En relació a la reunió celebrada el passat 26 d'abril sobre "Acreditació de Compteències i Certificats de Professionalitat", feta pel SOC, adjuntem a continuació informació que podria ser del vostre interès.

Agraïr molt sincerament l'assistènica de les empreses i l'interès mostrat per un tema tan actual com el tractat. En breus s'organitzarà una segona sessió informativa.

Als enllaços que podeu trobar en aquest correu hi trobaran tota la informació tractada, així com la presentació que va fer la Sra. Isabel Gutierrez.

Salutacions cordials,

Carolina Trinidad
Projectes

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
projectes@ciac.cat
www.ciac.cat

--------------------------------------------------

  • Presentació
Presentació
  • Informació sobre certificats de professionalitat

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_es/empreses/Certificados_profesionalidad/index.html

  • Repertori qualificacions professionals (QP) i de Certificats de professionalitat.

http://icqp.gencat.cat/ca/serveis/serveis_de_qualificacio-formacio/

Enllaç de l'Institut Català de les Qualificacions; cal seleccionar la família professional que interessa (en el cas del sector de l'automoció trobarem qualificacions professionals i certificats de professionalitat a la família de Transport i manteniment, a la de Fabricació mecànica, a la de Comerç i màrqueting que hi ha continguts de logística, i a la de Electricitat i electrònica que hi ha continguts d'automatització industrial).

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do?idiomaNavegacio=ca

Enllaç al cercador d'especialitats on podeu trobar els certificats de professionalitat

  • Informació sobre les "passarel·les", correspondències entre els títols de l'administració educativa i els certificats de professionalitat de l'administració laboral.
Ordre Pasarel·les
  • Pla d'acreditació de competències

Nota de premsa:

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/grans-reptes/aixecar-catalunya/298343/govern-destinara-2-8-milions-deuros-millorar-qualificacio-locupabilitat-persones-estimular-formacio-llarg-vida.html

Documentació del Pla:

http://consellfp.gencat.cat/ca/arees-actuacio/primer-pla-acreditacio-2016-2018/

Informació sobre les competències europass

https://europass.cedefop.europa.eu/es

http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/suplementoseuropass.html

Comentaris