Els clústers presenten projectes d'innovació industrial col·laborativa pel doble del pressupost disponible

DESTACAT
19/5/23
316
0

Se superen àmpliament les expectatives de propostes per al programa de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores

Els clústers espanyols han aconseguit mobilitzar més d'un miler de pimes i han presentat 446 projectes d'innovació col·laborativa a la convocatòria del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Amb les seves propostes els clústers volen donar suport a la transformació verda i digital de les petites i mitjanes empreses a tot el territori nacional. Les sol·licituds posen de manifest el potencial de la col·laboració entre empreses a través de clústers.

Una altra vegada, els clústers han demostrat les seves capacitats per entendre les necessitats de les empreses i traduir-les a projectes d'innovació per a la transició verda i digital. Les agrupacions empresarials innovadores van respondre amb 446 sol·licituds, amb un import total sol·licitat de més de 96 milions d'euros al programa de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) administrat pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Aquest import s'acosta al doble del que ha cobert la convocatòria i supera les expectatives de l'ecosistema innovador.

La convocatòria del Programa de Suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) es va publicar el 15 d'abril de 2023 i compta amb un pressupost de 54 milions d'euros dels quals 46,44 milions d'euros vénen del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea. L'objectiu del programa és millorar la competitivitat de les petites i mitges empreses a través de les agrupacions empresarials innovadores. El suport a la creació i l'enfortiment dels clústers forma part de l'estratègia europea de promoció de la competitivitat de les pimes i de la innovació.

Els clústers faciliten serveis a les empreses i són una eina excel·lent per accedir a projectes d'interès comú de les empreses membres. El 97% de les sol·licituds són projectes presentats en col·laboració entre diferents AEI i empreses membres de les mateixes. La majoria dels projectes busquen fomentar la transformació digital de les empreses i tenen com a finalitat la incorporació de coneixements i tecnologies digitals per a activitats de recerca industrial, activitats de desenvolupament experimental, la innovació en matèria dorganització i la innovació en matèria de processos.

Nota de premsa de MINCOTUR.

Més informació sobre la política de clústers: https://clusters.ipyme.org

Contacte:
Antonio Novo Guerrero
President Clusters.es
(FENAEIC - Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clústeres)
antonio.novo@clusters.es
650410080

Comentaris