C10-2018 Arxiu
Formació sobre Gestió de Projectes i habilitats personals
Fruit de les sessions de treball amb diferents socis, es va determinar que era molt interessar posar en marxa una línia formativa relacionada amb la gestió de projectes, tant a nivell hard com soft
Incubadora
Barcelona Mobility Lab: Mobilitat Sostenible Intermodal
Espai de cocreació, exploració i desenvolupament de casos d'ús en l?entorn logístic, industrial i de mobilitat de persones, amb cobertura 5G i integrada a la Zona Franca de Barcelona.
  Llegir més...
EM01-2018 Arxiu
Oportunitats industrials en Electro-Mobilitat
Realitzar un anàlisi de l'impacte del vehicle elèctric a les empreses industrials que conformen el CIAC, revisant els principals canvis i implicacions que aquesta tendència implica per tal d'identificar oportunitats industrials per a les empreses.
  Llegir més...
S01-2016 Arxiu
Matriu de Materialitat de Sostenibilitat de CIAC
L'objectiu final és per una banda conèixer les dades agregades de la indústria de l'automoció a Catalunya en relació a una sèrie d'indicadors de sostenibilitat seleccionats (KPI's) i a més servir a las empreses com a eina d'autodiagnosi.
T06-2019 Arxiu
VALORACIÓN FUNCIONAL BIOMECÁNICA FASE II - EXOESQUELETOS APLICADOS A PROCESOS PRODUCTIVOS
Realizar la valoración funcional biomecánica de los exoesqueletos SuitX modelos shoulderX, legX y backX, Levitate Airframe y Laevo en entorno productivo.
C06-2015 Arxiu
Dispositius VA estandarditzats
Reduir el cost de dispositius de visió artificial.
C07-2017 Arxiu
Plataforma Lean 2017
Compartir Bones Pràctiques en l'àmbit operacional promovent l'esperit de cooperació CIAC. Difondre, facilitar l'accés i entrenar en les eines d'anàlisi per millorar ratis operacionals. Innovació en projectes.
  Llegir més...
F01-2018 Arxiu
Necessitats formatives
Concretar cursos i formacions en curt termini dimensionant la quantitat de personal a formar, tenint en compte les necessitats formatives d'empreses industrials i els perfils laborals difícils de trobar en el mercat actual.
  Llegir més...
L03-2018 Arxiu
ESTUDIO DE VIABILIDAD INSPECCION LINEA PIEZAS FUNDICION (COMPONENTES COCHE)
Este estudio de viabilidad se encuadraria en LA INSPECCION DE CALIDAD EN LINEA AL 100% DE LA PRODUCCIÓN, tanto metrológica como de defectos superficiales, Y APLICADA A PIEZAS DE FUNDICION, con por ejemplo partes mecanizadas y tolerancias de fabricación.
  Llegir més...
T05-2018 Arxiu
Jornades i workshops sobre Fabricació Additiva
Realitzar una primera jornada genèrica i posteriors 5 jornades/workshops de temàtiques concretes relacionades amb la Fabricació Additiva.
  Llegir més...
F03-2021 Arxiu
ITINERARI FORMATIU PILOT - AUTOMOTIVE DIGITAL FUTURE
Itinerari Formatiu Pilot de 31 setmanes de duració, per la transformació de les organitzacions cap a una indústria més descarbonitzada, digital, flexible i constantment actualitzada.
  Llegir més...
C07-2015 Arxiu
AGVs amb Intel·ligència Artificial
Posar a disposició AGVs amb Intel·ligència Artificial per a la indústria de l'automoció.
  Llegir més...