F05-2019 Arxiu
SOFT SKILLS - Gestió d'equips d'alt rendiment
Promou el creixement del teu equip, la seva pro activitat, innovació i aportació a través del seu aprenentatge continu. Construir, liderar i desenvolupar equip. Un itinerari de tres etapes on es treballa de manera pràctica amb tècniques innovadores.
  Llegir més...
C01-2021 Execució
Connexió de màquines de injecció a ERP-SCADA-GMAO mitjançant protocol OPC-UA
Conexió de les senyals de les màquines que ens donin información per gestionar la producció de manera que millorem la qualitat de la producció disminuint els controls de qualitat volants i passant tasques de manteniment preventiu a manteniment predictiu.
  Llegir més...
F07-2019 Arxiu
SOFT SKILLS - Habilitats de Comunicació
Per a generar impacta en la teva comunicació i un major grau de compromís en els teus col?laboradors, siguin o no del teu equip, necessites conèixer i practicar les claus que ho fan possible i perfeccionar les teves habilitats.
  Llegir més...
L01-2017 Arxiu
Drons a la Indústria d'Automoció
Estudiar l'ús dels drons dins de la indústria de l'automoció: Tipus de dispositius, possibles aplicacions així com normatives i regulacions.
L08-2018 Arxiu
Mobilitat sostenible dels treballadors. Atracció de nou talent
S'enfoca la resolució de la mobilitat dels treballadors des de la identificació i caracterització de l'oferta de mesures compatibles que permetin resoldre les diferents casuístiques. Es concreta en el cas del polígon Sant Armengol i Can Amat.
C11-2019 Arxiu
Sistema universal de gestión de avisos mediante Smartwatch
Desarrollo de un sistema integral para la gestión de las notificaciones y los reportes de información mediante smartwatch que sea fácilmente integrable a las plataformas de gestión de la producción.
  Llegir més...
F06-2019 Arxiu
SOFT SKILLS - Innovació i Emprenedoria interna
Si estàs disposat a entendre les claus que fomenten l?emprenedoria interna, estaràs preparat per a innovar amb bones pràctiques al teu lloc de treball, i fomentar l?entorn col?laboratiu que requereix el segle XXI.
  Llegir més...
JD01-2018 Arxiu
PROJECTES AEI 2018
Seguiment dels projectes que seran presentats a les ajudes AEI 2018
  Llegir més...
L05-2019 Arxiu
Project Management en Logistica (Logisticos del futuro)
La nueva era en el mundo de Supply Chain obliga a sus integrantes a no cesar en el empeño de la mejora de sus capacidades, asi aparece la necesidad de liderar de firma mucho más firme y presencial, los proyectos del futuro.
T02-2016 Arxiu
Soluciones de Sensorización y Monitoración de Procesos Industriales
Proyecto de colaboración en búsqueda de nuevas soluciones de sensorización y monitorización de procesos productivos industriales para potenciar la competitividad de la Industria Conectada. Siguiendo el programa de agrupaciones empresariales innovadoras.
  Llegir més...
C02-2017 Arxiu
Robòtica Col·laborativa #1 AUTO-TRACEABILITY ENGINE
Introducció de robots col·laboratius dins de les línies de producció. AUTO-TRACEABILITY ENGINE
  Llegir més...
F08-2019 Arxiu
SOFT SKILLS - Lideratge
Per a generar un major grau de compromís en els teus col·laboradors, necessites conèixer quines son les claus que ho fan possible i perfeccionar les teves habilitats.
  Llegir més...