C01-2021 Execució
Connexió de màquines de injecció a ERP-SCADA-GMAO mitjançant protocol OPC-UA
Conexió de les senyals de les màquines que ens donin información per gestionar la producció de manera que millorem la qualitat de la producció disminuint els controls de qualitat volants i passant tasques de manteniment preventiu a manteniment predictiu.
  Llegir més...
F07-2019 Arxiu
SOFT SKILLS - Habilitats de Comunicació
Per a generar impacta en la teva comunicació i un major grau de compromís en els teus col?laboradors, siguin o no del teu equip, necessites conèixer i practicar les claus que ho fan possible i perfeccionar les teves habilitats.
  Llegir més...
L01-2017 Arxiu
Drons a la Indústria d'Automoció
Estudiar l'ús dels drons dins de la indústria de l'automoció: Tipus de dispositius, possibles aplicacions així com normatives i regulacions.
L08-2018 Arxiu
Mobilitat sostenible dels treballadors. Atracció de nou talent
S'enfoca la resolució de la mobilitat dels treballadors des de la identificació i caracterització de l'oferta de mesures compatibles que permetin resoldre les diferents casuístiques. Es concreta en el cas del polígon Sant Armengol i Can Amat.
C11-2019 Arxiu
Sistema universal de gestión de avisos mediante Smartwatch
Desarrollo de un sistema integral para la gestión de las notificaciones y los reportes de información mediante smartwatch que sea fácilmente integrable a las plataformas de gestión de la producción.
  Llegir més...
F06-2019 Arxiu
SOFT SKILLS - Innovació i Emprenedoria interna
Si estàs disposat a entendre les claus que fomenten l?emprenedoria interna, estaràs preparat per a innovar amb bones pràctiques al teu lloc de treball, i fomentar l?entorn col?laboratiu que requereix el segle XXI.
  Llegir més...
JD01-2018 Arxiu
PROJECTES AEI 2018
Seguiment dels projectes que seran presentats a les ajudes AEI 2018
  Llegir més...
L05-2019 Arxiu
Project Management en Logistica (Logisticos del futuro)
La nueva era en el mundo de Supply Chain obliga a sus integrantes a no cesar en el empeño de la mejora de sus capacidades, asi aparece la necesidad de liderar de firma mucho más firme y presencial, los proyectos del futuro.
T02-2016 Arxiu
Soluciones de Sensorización y Monitoración de Procesos Industriales
Proyecto de colaboración en búsqueda de nuevas soluciones de sensorización y monitorización de procesos productivos industriales para potenciar la competitividad de la Industria Conectada. Siguiendo el programa de agrupaciones empresariales innovadoras.
  Llegir més...
C02-2017 Arxiu
Robòtica Col·laborativa #1 AUTO-TRACEABILITY ENGINE
Introducció de robots col·laboratius dins de les línies de producció. AUTO-TRACEABILITY ENGINE
  Llegir més...
F08-2019 Arxiu
SOFT SKILLS - Lideratge
Per a generar un major grau de compromís en els teus col·laboradors, necessites conèixer quines son les claus que ho fan possible i perfeccionar les teves habilitats.
  Llegir més...
L07-2018 Arxiu
INDUSTRIA 4.0 A ESTAMPACIÓ: ANÀLISIS DADES SENSORITZACIÓ D'UNA PREMSA
Partint de la experiència acumulada en el projecte de Estampació 4.0, es planteja abordar una primera aplicació pràctica de les iniciatives de sensorització, monitorització, recopilació de dades (Big Data) i aplicació d'algoritmes predictius.
  Llegir més...