EM01-2018 Arxiu
Oportunitats industrials en Electro-Mobilitat
Realitzar un anàlisi de l'impacte del vehicle elèctric a les empreses industrials que conformen el CIAC, revisant els principals canvis i implicacions que aquesta tendència implica per tal d'identificar oportunitats industrials per a les empreses.
  Llegir més...
S01-2016 Arxiu
Matriu de Materialitat de Sostenibilitat de CIAC
L'objectiu final és per una banda conèixer les dades agregades de la indústria de l'automoció a Catalunya en relació a una sèrie d'indicadors de sostenibilitat seleccionats (KPI's) i a més servir a las empreses com a eina d'autodiagnosi.
T06-2019 Arxiu
VALORACIÓN FUNCIONAL BIOMECÁNICA FASE II - EXOESQUELETOS APLICADOS A PROCESOS PRODUCTIVOS
Realizar la valoración funcional biomecánica de los exoesqueletos SuitX modelos shoulderX, legX y backX, Levitate Airframe y Laevo en entorno productivo.
C06-2015 Arxiu
Dispositius VA estandarditzats
Reduir el cost de dispositius de visió artificial.
C07-2017 Arxiu
Plataforma Lean 2017
Compartir Bones Pràctiques en l'àmbit operacional promovent l'esperit de cooperació CIAC. Difondre, facilitar l'accés i entrenar en les eines d'anàlisi per millorar ratis operacionals. Innovació en projectes.
  Llegir més...
F01-2018 Arxiu
Necessitats formatives
Concretar cursos i formacions en curt termini dimensionant la quantitat de personal a formar, tenint en compte les necessitats formatives d'empreses industrials i els perfils laborals difícils de trobar en el mercat actual.
  Llegir més...
L03-2018 Arxiu
ESTUDIO DE VIABILIDAD INSPECCION LINEA PIEZAS FUNDICION (COMPONENTES COCHE)
Este estudio de viabilidad se encuadraria en LA INSPECCION DE CALIDAD EN LINEA AL 100% DE LA PRODUCCIÓN, tanto metrológica como de defectos superficiales, Y APLICADA A PIEZAS DE FUNDICION, con por ejemplo partes mecanizadas y tolerancias de fabricación.
  Llegir més...
T05-2018 Arxiu
Jornades i workshops sobre Fabricació Additiva
Realitzar una primera jornada genèrica i posteriors 5 jornades/workshops de temàtiques concretes relacionades amb la Fabricació Additiva.
  Llegir més...
F03-2021 Arxiu
ITINERARI FORMATIU PILOT - AUTOMOTIVE DIGITAL FUTURE
Itinerari Formatiu Pilot de 31 setmanes de duració, per la transformació de les organitzacions cap a una indústria més descarbonitzada, digital, flexible i constantment actualitzada.
  Llegir més...
C07-2015 Arxiu
AGVs amb Intel·ligència Artificial
Posar a disposició AGVs amb Intel·ligència Artificial per a la indústria de l'automoció.
  Llegir més...
Incubadora
Célula de formación y entrenamiento virtual (Industria 4.0)
Desarrollar una innovadora CELULA DE ENTRENAMIENTO para mejorar las técnicas y métodos convencionales de formación que emplean los OEMs y TIERS1 en los talleres donde ensamblan los conjuntos (cockpits, paneles puerta, etc.)
  Llegir més...
L03-2019 Arxiu
Introducción Global transport Label (GTL) desde Tier 1 hasta pto consumo
La GTL representa no solo la eliminación de papel en el flujo logístico, si no es la primera base de planificación colaborativa y calidad concertada con proveedor y/transportista, permitiendo mejoras de proceso para todos los pasos de la cadena.